بستنی خوری مسی کد ۱۱p12

245,000 تومان

بستنی خوری مسی کد 11p12
بستنی خوری مسی کد ۱۱p12

245,000 تومان

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.