بشقاب قلمزنی مسی طرح گل مرغ مدل CRX

2,685,000 تومان

  • نوع پرداخت : قلم‌زنی
بشقاب قلمزنی مسی طرح گل مرغ مدل CRX
بشقاب قلمزنی مسی طرح گل مرغ مدل CRX

2,685,000 تومان

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.