بشقاب مسی طرح ترک مدل الماس تراشی و پرداز کد ۳۳۲۸

2,980,000 تومان

بشقاب مسی طرح ترک مدل الماس تراشی و پرداز کد 3328
بشقاب مسی طرح ترک مدل الماس تراشی و پرداز کد ۳۳۲۸

2,980,000 تومان

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.