جام مسی مدل GLSA1

  • نوع پرداخت : چکش‌کاری
  • تعداد دسته : صفر عدد

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.