دیزی خوری مسی کیان مدل ۰۱

  • نوع پرداخت : چکش‌کاری
  • تعداد دسته : دو

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.