ست فنجان نعلبکی مسی کد ۵۲ مجموعه ۶ عددی

  • نوع پرداخت : چکش‌کاری
  • تعداد دسته : یک

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.