ست چای خوری مسی مدل IRT کد ۲ مجموعه ۶ عددی

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.