سماور ذغالی کد ۱۵۴۲

  • نوع پرداخت : حکاکی
  • تعداد دسته : دو

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.