ظرف دیزی مسی مسینو مدل سنگی کد ۴۰۴

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.