ملاقه مسی کد ۱-۳۳۰۶

  • نوع پرداخت : چکش‌کاری

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.