نمکدان مسی مدل طرحدار تخم مرغی کد ۵۴۶

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.