نمکدان مسی مدل گرد زنجان بسته ۶ عددی

  • نوع پرداخت : چکش‌کاری
  • تعداد دسته : یک

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.